تأملات مرد دنیا

بزرگترین مشکلی که در راه نیل به اهدافم می بینم، تشخیص آن چیزی است که واقعاً می خواهم – و طبیعی هم به نظر می رسد، چون بزرگترین چالش فرزند آدم، که لزوماً همیشه با خودش روراست نیست، انتخاب هایی است که می کند، بر سر دو یا چند راهی هایی که پیش رو دارد – و البته هم چنین توهمی که از میزان آرمان خواهی خود دارم و از قدرت خود.

شاید از همین منظر است که مردن را خیلی راحت تر از زنده بودن می پندارم، و البته بلافاصله احساس می کنم که شاید این پندار خود توهمی بزرگتر است.

پ ن 1: در هر حال نکته این است که  مردن یا نمردن دو راهی نیست که من بر سر آن انتخاب کنم. لا اقل بر سر این یک مورد دیگر لازم نیست من انتخاب کنم!

پ ن 2: گویا در آن جهان دیگر انتخابی در کار نیست. اما حسرت، فراوان!

/ 4 نظر / 17 بازدید
ز.ش

اين مرد دنيا در يک بند مهمترين ها را بیان فرموده است!:دی تشخیص آن چیزی است که واقعاً می خواهم هم چنین توهمی که از میزان آرمان خواهی خود دارم و از قدرت خود. ولی يه چيز ديگه هم هست٬ جرات عملی کردن يه انتخاب!

ز.ش

حسرت فراوونشم برا همين لحظه های از دس رفتس!

محمد خوش زبان

می شناسیم، نه؟

پسر خوب

به ز.ش: جرات عملی کردن انتخاب به نظرم پس از تحقق خواستن واقعی زياد سخت نيست. از ديدگاهی شبيه خواستن توانستن است. راستی اين ز.ش تخلص شماست؟ به محمد: آره فکر کنم